ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผลงานที่ได้รับรางวัล 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท นายสุธี พึ่งบุญญะ

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์รังสิต

คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรม สายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

รางวัลเหรียญทอง ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ (ระดับบัณฑิตศึกษา) จากผลงาน

“ไอศครีมดัชนีน้ำตาลต่ำปราศจากนมจากข้าวกล้องเสริมพรีไบโอติกและอินนูลิน  นวัตกรรมอาหารเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแข่งขันโครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี 2021

ทีม ดิบแต่ไม่ die กับผลิตภัณฑ์ Find my จ่อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแข่งขันโครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี 2021

ทีม บักนัด กับผลิตภัณฑ์เค็มบักนัดฉายรังสี ได้รับรางวัล Popular Vote

ขอแสดงความยินดีกับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแข่งขันโครงการ Food Innopolis Contest 2021

รุ่น Heavy Weights

รางวัลชนะเลิศ ในหัวข้อ Food Heritage Innovation ได้แก่ ทีม ร้าแซ่บ (ปลาร้าทอดสุญญากาศ ผลิตภัณฑ์ปราร้าพร้อมทาน)

 

ขอแสดงความยินดีกับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแข่งขันโครงการ Food Innopolis Contest 2021

รุ่น Heavy Weights

รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote ในหัวข้อ Future Lifestyle Food Innovation ได้แก่ ทีม Trumpkin (Vegan Cheese from pumpkin seed)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแข่งขันโครงการ Food Innopolis Contest 2021

รุ่น Light Weight

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในหัวข้อ Future Lifestyle Food Innovationได้แก่ ทีม 3HC (Hody Cheese ผลิตภัณฑ์ชีสทางเลือกใหม่จากเมล็ดกัญชง โปรตีนสูง)

ขอแสดงความยินดีกับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแข่งขันโครงการ Food Innopolis Contest 2021

รุ่น Light Weight  

รางวัล Popular Vote และ รางวัล Honorable Mention ในหัวข้อ Food Heritage Innovation ได้แก่ ทีม Crewmate TU (Dè Blong ข้ามหลามกึ่งสำเร็จรูป จากข้าวเหนียวลืมผัว)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแข่งขันโครงการ Food Innopolis Contest 2021

รุ่น Light Weight

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในหัวข้อ Food Heritage Innovation ได้แก่ ทีม โกจึ (โกจึดริ้ง ผลิตภัณฑ์เยลลี่คาราจีแนนน้ำใบบัวบกผสมน้ำผึ้งมะนาว)